דגל לבן פינה לפינה White C2C Flag

דגל לבן - פינה לפינה קובייה עם 2 עמ'

White Flag - 2 Dc's sq C2C

הדגל הלבן מסמל את האוויר והרוח!!!

 White symbolizes the air and the wind!!!

ברוכים הבאים לחלק השני של הלסרוג יחד שלי…
בחלק הזה נלמד לסרוג דגל מלבני בשיטת פינה לפינה (CORNER TO CORNER = C2C) עם קובייה בה יש רק 2 עמ'…

גודל הדגל 7X9 קוביות. 

In this part we will learn to crochet rectangular flag in the 2 dc's sq Corner To Corner (C2C) method …

The flag size is 7X9 square.

אם זו הפעם הראשונה שלכם ב- "לסרוג יחד" הזה, תוכל למצוא את ההקדמה ואת לוח הזמנים בבלוג שלי כאן.

קבוצות הפייסבוק שמארחות את הפרויקט בהן תוכלו לשתף תמונות ולקבל עזרה:

לסרוג יחד ישראל

וקבוצת הפייסבוק הבינלאומית שלי  WOOL_&_fun

כמו גם בדף הפייסבוק שלי WOOL & fun שרית גרינברג – התחלות פשוט ליצור- סטודיו קסום לסריגה.

קבצי PDF להדפסה (ללא תמונות) תוכלו למצוא בקבוצת הפייסבוק הבינלאומית שלי  WOOL_&_fun  וגם ברבלרי שלי

אפשר גם לתייג woolandfun# באינסטגרם ולבקר באינסטגרם שלי

If this is your first time in this CAL, you can find the intro and schedule on my Blog here.

The Host Facebook group where you can share photos and advice WOOL_&_fun.

PDF file available WOOL_&_fun or Ravelry.

And you can also tag #woolandfun on Instagram and visit My Instagram

תכים בשימוש:

ע"ש – עין שרשרת

עש"ט – עין שטוחה

עמ' –  עמוד

Abbreviations (us):

St                    Stitch(es)

Ch(s)               chain(s)

Sl st                Slip Stitch

Dc                   Double Crochet

Rep                 Repeat

Sq                    Square

תכים מיוחדים:

 

קוביית הרחבה

6 ע"ש [ת1],

עמ' בע"ש הרביעית מהמסרגה [ת2],

עמ' בכל אחת מ 2 ע"ש הבאות [הנותרות] [ת3].

Special stitches:

 

Inc sq – Increase sq

Ch 6 [p1],

Dc in the 4th ch from hook [p2],

Dc in the remaining 2 chs[p3].

קוביית בסיס

עש"ט ברווח 3 ע"ש הבא שנוצר בשורה הקודמת [ת1],

3 ע"ש [ת2], לסרוג 3 עמ' באותו הרווח [ת3].

Basic sq

Sl st into next ch3 sp made in the previous row [p1],

Ch 3 [p2], work 3 dc in the same sp [p3].

קוביית 2 עמ'

עש"ט ברווח 3 ע"ש הבא שנוצר בשורה הקודמת [ת1],

3 ע"ש [ת2], לסרוג 2 עמ' באותו הרווח [ת3], 1 ע"ש.

2 dc's sq

Sl st into next ch3 sp made in the previous row [p1],

Ch 3 [p2], work 2 dc in the same sp [p3], ch 1.

קוביית צמצום

1 ע"ש,

עש"ט בכל אחד מ- 3 העמ' הבאים [שנוצרו בשורה הקודמת].

Dec sq – Decrease sq

Ch 1,

Sl st into next 3 Dc's [made in the previous row].

התמונות המצולמות בהדרכה הן לפני ה- להפוך בסוף השורה.

The photo in the photo tutorial are before the turn at the end of row.

הדוגמה

לסרוג 5 דגלים לבנים.

שורה 1 –  קוביית הרחבה, להפוך.

Pattern

Make 5 white flags.

Row 1 – Inc sq, turn.

שורה 2  – קוביית הרחבה, קוביית בסיס, להפוך.

Row 2 – Inc sq, Basic sq, turn.

שורה 3 –  קוביית הרחבה, קוביית 2 עמ', קוביית בסיס, להפוך. 

Row 3 – Inc sq, 2 dc's sq, Basic sq, turn.

שורה 4 – קוביית הרחבה, קוביית 2 עמ' 2X, קוביית בסיס, להפוך. 

Row 4 – Inc sq, 2 dc's sq X 2, Basic sq, turn.

שורה 5 – קוביית הרחבה, קוביית 2 עמ' 3X, קוביית בסיס, להפוך.

Row 5 – Inc sq, 2 dc's sq X 3, Basic sq, turn.

שורה 6 – קוביית הרחבה, קוביית 2 עמ' 4X, קוביית בסיס, להפוך.

Row 6 –Inc sq, 2 dc's sq X 4, Basic sq, turn.

שורה 7 – קוביית הרחבה, קוביית 2 עמ' 5X, קוביית בסיס, להפוך.

Row 7 – Inc sq, 2 dc's sq X 5, Basic sq, turn.

שורה 8 – קוביית צמצום, קוביית בסיס, קוביית 2 עמ' 5X, קוביית בסיס, להפוך.

Row 8 – Dec sq, Basic sq, 2 dc's sq X 5, Basic sq, turn.

שורה 9 – קוביית הרחבה, קוביית 2 עמ' 5X, קוביית בסיס, עש"ט ברווח 3 ע"ש הבא, להפוך.

Row 9 – Inc sq, 2 dc's sq X 5, Basic sq, Sl st into next ch3-sp, turn.

שורה 10 – קוביית צמצום, קוביית בסיס, קוביית 2 עמ' 4X, קוביית בסיס, עש"ט ברווח 3 ע"ש הבא, להפוך.

Row 10 – Dec sq, Basic sq, 2 dc's sq X 4, Basic sq, Sl st into next ch3-sp, turn.

שורה 11 – קוביית צמצום, קוביית בסיס, קוביית 2 עמ' 3X, קוביית בסיס, עש"ט ברווח 3 ע"ש הבא, להפוך.

Row 11 – Dec sq, Basic sq, 2 dc's sq X 3, Basic sq, Sl st into next ch3-sp, turn.

שורה 12 – קוביית צמצום, קוביית בסיס, קוביית 2 עמ' 2X, קוביית בסיס, עש"ט ברווח 3 ע"ש הבא, להפוך.

Row 12 –Dec sq, Basic sq, 2 dc's sq X 2, Basic sq, Sl st into next ch3-sp, turn.

שורה 13 – קוביית צמצום, קוביית בסיס, קוביית 2 עמ', קוביית בסיס, עש"ט ברווח 3 ע"ש הבא, להפוך.

Row 13 – Dec sq, Basic sq, 2 dc's sq, Basic sq, Sl st into next ch3-sp, turn.

שורה 14 – קוביית צמצום, קוביית בסיס 2X, עש"ט ברווח 3 ע"ש הבא, להפוך.

Row 14 – Dec sq, Basic sq X 2, Sl st into next ch3-sp, turn.

שורות 15 – קוביית צמצום, קוביית בסיס, עש"ט ברווח 3 ע"ש הבא, להפוך.

Row 15 – Dec sq, Basic sq, Sl st into next ch3-sp, turn.

שורה 16 – קוביית צמצום, עש"ט ברווח 3 ע"ש הבא, לנתק חוט ולהכניס קצוות.

Row 16 –Dec sq, Sl st into next ch3-sp, fasten off and secure ends.

סרטון הדרכה בעברית

Hebrew Video Tutorial

https://youtu.be/AFBVMdIXOKU

 

תודה שהצטרפתם ללסרוג יחד דגלי פינה לפינה בהשראת דגלי תפילה טיבטיים.

להתראות בדגל הבא …

שרית גרינברג

 

Thank you for joining this

C2C Flags Cal inspired by Tibetan prayer flags

See you next flag…

Sarit Grinberg

זכויות יוצרים
אני, שרית גרינברג בעלת הזכויות לכל התמונות וההוראות. אין לאיש זכות להעתיק, לשנות, להפיץ, לשתף או למכור את הדוגמה, כולה או חלקה. אם אתם משתפים תמונות עם פריטים שנסרגו עם הדוגמה יש לשתף את הקישור לאתר שלי או לדף הפיסבוק שלי או #התחלות_פשוט_ליצור באינסטגרם.
אתם יכולים למכור את התוצר עבודת היד, כל עוד הזכרתם אותי שרית גרינברג כמעצבת.
ההוראות הינן לשימוש אישי בלבד ואין לחלוק אותן. תודה!

I, SARIT GRINBERG, have the rights to the entire pattern and pictures. You have no right to copy, modify, distribute or sell this entity or any part of it. If you share photos  or if you want to share the pattern somewhere please share my  Web link or my facebook page. You can sell your self-made product as long as you mention me as a designer.
This pattern is for personal use. Thank you!

Call Now Button דילוג לתוכן