דגלי קשת משולשים – Rainbow Triangular Flags

דגלי קשת משולשים

Rainbow Triangular Flag

התמזל מזלי להיות בבידוד עם הסטודיו הקסום שלי לידי והרבה שאריות חוטי כותנה, אותם סידרתי לפי צבעי הקשת…
כחלק מההכנות ליום העצמאות השנה החלטתי שהפעם הגינה תהיה צבועה בצבעי הקשת ליום עצמאות אופטימי במיוחד.

וכך נולדו דגלי הקשת!!!

ניתן להזמין חוטי כותנה לסריגת הדגלים

וגם את מארז צבעי הקשת שהכנתי במיוחד עבורכם בחנות 

 

רוחב הדגל כ-11 ס"מ, גובה כ-14 ס"מ.

Crochet Rainbow Triangular Flag!!!

The flag width is about 11 cm and about 14 cm height.

תכים בשימוש:

ע"ש – עין שרשרת

עש"ט – עין שטוחה

ח"ע – חצי עמוד

עמ"ק – עמוד מקוצר

Abbreviations (us):

St                    Stitch(es)

Ch(s)               chain(s)

Sl st                Slip Stitch

Sc                   Single Crochet

Hdc                 Half Double Crochet

Rep                 Repeat

Yo                   Yarn over

חומרים

חוטי כותנה LUXOR של FIBRA NATURA בצבעים שונים

מסרגת קרושה 4 מ"מ

Materials

Luxor 100% cotton – Fibra Natura in different colors.

4 mm crochet hook. 

התמונות המצולמות בהדרכה הן לפני ה- להפוך בסוף השורה.

The photo in the photo tutorial are before the turn at the end of row.

הדוגמה

שורה 1- 3 ע"ש, 3 עמ"ק בע"ש ה-3 מהמסרגה, להפוך = 3 עמ"ק

Pattern

Row 1- ch 3, 3 hdc in the 3th ch from hook, turn = 3 hdc

שורה 2 – 2 ע"ש (לא נספרות כתך), 1 עמ"ק בכל תך עד סוף השורה, להפוך = 3 עמ"ק.

Row 2 – ch 2 (does not count as a st), 1 hdc each st to the end, turn = 3 hdc.

שורה 3 הגדלה- 2 ע"ש (לא נספרות כתך), 2 עמ"ק בתך הראשון, 1 עמ"ק בכל תך עד לתך אחד לפני האחרון בשורה, 2 עמ"ק בתך האחרון, להפוך = 5 עמ"ק.

Row 3 Inc – ch 2 (does not count as st), 2 hdc in the first st, 1 hdc each st until one before the last st in the row, 2 hdc in the last st, turn = 5 hdc.

שורה 4 – 2 ע"ש (לא נספרות כתך), 1 עמ"ק בכל תך עד סוף השורה, להפוך = 5 עמ"ק.

Row 4 – ch 2 (does not count as a st), 1 hdc each st to the end, turn = 5 hdc.

שורות 5-6 – כמו שורות 3-4 = 7 עמ"ק.

Rows 5-6 – as row 3-4 = 7 hdc.

שורות 7-8 – כמו שורות 3-4 = 9 עמ"ק.

Rows 7-8 – as row 3-4 = 9 hdc.

שורות 9-10 – כמו שורות 3-4 = 11 עמ"ק.

Rows 9-10 – as row 3-4 = 11 hdc.

שורות 11-12 – כמו שורות 3-4 = 13 עמ"ק.

Rows 11-12 – as row 3-4 = 13 hdc.

שורות 13-14 – כמו שורות 3-4 = 15 עמ"ק.

Rows 13-14– as row 3-4 = 15 hdc.

שורות 15-16 – כמו שורות 3-4 = 17 עמ"ק.

Rows 15-16 – as row 3-4 = 17 hdc.

שורות 17-18 – כמו שורות 3-4 = 19 עמ"ק – לא להפוך בסוף שורה 18!!!

Rows 17-18 – as row 3-4 = 19 hdc  – DO NOT turn in the end of row 18!!!

אימרה – לסרוג לאורך השורות בשוקי המשולש.
1 ע"ש (לא נספרת כתך), (ח"ע, 1 ע"ש) מתחת לכל שורה עד לפינה,

Border –  work along the rows of the triangles sides.

ch 1 (does not count as a st), (sc. ch-1) into each row until the corner,

 (ח"ע, 1 ע"ש, ח"ע, 1 ע"ש) בפינה,

(sc, ch 1, sc, ch 1) in the corner,

(ח"ע, 1 ע"ש) מתחת לכל שורה לאורך השוק השני של המשולש,

(sc. ch-1) into each row of the second triangles side,

עש"ט בראש העמ"ק הראשון בשורה, לנתק חוט ולהכניס קצוות.

sl st in the first hdc of the row, fasten off and secure ends.

סרטון הדרכה בעברית – שידור LIVE בדף הפיסבוק-

Hebrew Video Tutorial

פורסם על ידי ‏WOOL & fun שרית גרינברג - התחלות פשוט ליצור- סטודיו קסום לסריגה‏ ב- יום חמישי, 23 באפריל 2020

 

תודה שהצטרפתם!

הרבה WOOL & fun

שרית גרינברג

 

Thank you!!!

Have a lot of WOOL & fun

Sarit Grinberg

זכויות יוצרים
אני, שרית גרינברג בעלת הזכויות לכל התמונות וההוראות. אין לאיש זכות להעתיק, לשנות, להפיץ, לשתף או למכור את הדוגמה, כולה או חלקה. אם אתם משתפים תמונות עם פריטים שנסרגו עם הדוגמה יש לשתף את הקישור לאתר שלי או לדף הפיסבוק שלי או #התחלות_פשוט_ליצור באינסטגרם.
אתם יכולים למכור את התוצר עבודת היד, כל עוד הזכרתם אותי שרית גרינברג כמעצבת.
ההוראות הינן לשימוש אישי בלבד ואין לחלוק אותן. תודה!

I, SARIT GRINBERG, have the rights to the entire pattern and pictures. You have no right to copy, modify, distribute or sell this entity or any part of it. If you share photos  or if you want to share the pattern somewhere please share my  Web link or my facebook page. You can sell your self-made product as long as you mention me as a designer.
This pattern is for personal use. Thank you!

חומרים

את כל החומרים תוכלו לרכוש אצלי בסטודיו,

להזמנה ישירה דרך הוואטסאפ
                                                                           https://bit.ly/3dIZ8uC

  • 1 חבילה חוט מקרמה של סופט וול 100% כותנה
    250 גרם, 60 מטר
  • מסרגת קרושה 7 מ"מ
Call Now Button דילוג לתוכן