סלסלה סרוגה במסרגה אחת – Crochet Basket

סלסלה סרוגה במסרגה אחת

Crochet Basket

תכים בשימוש:

ע"ש – עין שרשרת

עש"ט – עין שטוחה

ח"ע –  חצי עמוד

ל"א – לולאה אחורית

הרחבה – 2 ח"ע באותו תך

טבעת קסם

 

Abbreviations:

Ch – Chain

Sl st – Slip stitch

Sc – Single crochet

Blo – Back loop only

Inc – Increase – 2 sc in the same st

St – Stitch

Magic ring

חומרים

את כל החומרים תוכלו לרכוש אצלי בסטודיו,

להזמנה ישירה דרך הוואטסאפ
                                                                           https://bit.ly/3dIZ8uC

  • 1 חבילה חוט מקרמה של סופט וול 100% כותנה
    250 גרם, 60 מטר
  • מסרגת קרושה 7 מ"מ

Materials

·         1  macrame yarn 100% cotton 
250g, 60m

    ·         7 mm crochet hook.

הערות:

  1. הסלסלה נסרגת בסיבובים בשיטת סגירת שורות. כל סיבוב סוגרים עם עש"ט לראש חצי העמוד הראשון שנסרג (לא לע"ש).
  2.  בתחילת סיבוב במקום הח"ע הראשון לסרוג 1 ע"ש. 
  3. ההדרכה לסלסלה בקוטר של 18 ס"מ, אם תרצו להגדיל או להקטין אותה, תוכלו לשנות את גודל מסרגת הקרושה בהתאם, את עובי החוט או את מספר סיבובי ההרחבה.

Notes:

  1. The basket is made in a join rounds method. Every round is joined with sl st to the top of the first sc (not to the begining ch).
  2. Make ch1 in the beginning of each round instead of the first sc.
  3. The basket is designed in one size 18cm diameter. If you want a bigger or smaller basket you can change the crochet hook accordingly, the yarn thickness or the no of the increase round.

בסיס

סיבוב 1: 6 ח"ע בטבעת קסם – 6 ח"ע

סיבוב 2: הרחבה בכל תך – 12 ח"ע

סיבוב 3: (הרחבה, 1 ח"ע) 6 פעמים – 18 ח"ע

סיבוב 4: (הרחבה, 1 ח"ע בכל אחד מ- 2 התכים הבאים) 6 פעמים – 24 ח"ע

סיבוב 5: (הרחבה, 1 ח"ע בכל אחד מ- 3 התכים הבאים) 6 פעמים – 30 ח"ע

סיבוב 6: (הרחבה, 1 ח"ע בכל אחד מ- 4 התכים הבאים) 6 פעמים – 36 ח"ע

סיבוב 7: (הרחבה, 1 ח"ע בכל אחד מ- 5 התכים הבאים) 6 פעמים – 42 ח"ע

Base

R1: 6 sc into magic ring – 6 sc

R2: Inc each st – 12 sc

R3: (Inc, 1 sc) 6 times – 18 sc

R4: (Inc, 1 sc in each of the next 2 st) 6 times – 24 sc

R5: (Inc, 1 sc in each of the next 3 st) 6 times – 30 sc

R6: (Inc, 1 sc in each of the next 4 st) 6 times – 36 sc

R7: (Inc, 1 sc in each of the next 5 st) 6 times – 42 sc

דופן

סיבוב 8: 1 ח"ע בל"א של כל תך סביב  – 42 ח"ע

סיבוב 9-12: 1 ח"ע בכל תך סביב  – 42 ח"ע

סיבוב 13: 1 עש"ט בכל תך סביב – 42 עש"ט

לסגור עם חיבור מדומה/מחט, לנתק חוט ולהכניס קצוות.

Wall

R8: 1 Blo sc each st around – 42 sc

R9-12: 1 sc each st around – 42 sc

R13: 1 sl st each st around – 42 sl st

Join with needle join, fasten off and secure ends. 

 

סרטון ווידאו בעברית

 

תהנו…
שיהיה לכם WOOL & FUN
שרית גרינברג

So have WOOL & FUN…

Sarit Grinberg

זכויות יוצרים
אני, שרית גרינברג בעלת הזכויות לכל התמונות וההוראות. אין לאיש זכות להעתיק, לשנות, להפיץ, לשתף או למכור את הדוגמה, כולה או חלקה. אם אתם משתפים תמונות עם פריטים שנסרגו עם הדוגמה יש לשתף את הקישור לאתר שלי או לדף הפיסבוק שלי או #התחלות_פשוט_ליצור באינסטגרם.
אתם יכולים למכור את התוצר עבודת היד, כל עוד הזכרתם אותי שרית גרינברג כמעצבת.
ההוראות הינן לשימוש אישי בלבד ואין לחלוק אותן. תודה!

I, SARIT GRINBERG, have the rights to the entire pattern and pictures. You have no right to copy, modify, distribute or sell this entity or any part of it. If you share photos  or if you want to share the pattern somewhere please share my  Web link or my facebook page. You can sell your self-made product as long as you mention me as a designer.
This pattern is for personal use. Thank you!

Call Now Button דילוג לתוכן