לסרוג יחד סמבה ווסט – חלק 1 Samba Vest Cal – Part 1

לסרוג יחד סמבה ווסט - חלק 1 - חזית ימין

Samba Vest Cal - Part 1 - right front

אם זאת פעם ראשונה שלכם בפרויקט לסרוג יחד סמבה ווסט, תוכלו למצוא הסבר על הפרויקט ואת לוח הזמנים ב Ravelry כאן ובאתר שלי כאן. תוכלו לשתף תמונות ולהתייעץ בקבוצת הפייסבוק    CAL – Crochet A Long  המאחרת את הפרויקט, בקבוצת הפייסבוק הבינלאומית (באנגלית)  Hatchalot Simply Create  וגם בקבוצת הפייסבוק לסרוג יחד ישראל.

אתם יכולים גם לתייג באינסטגרם

#התחלותפשוטליצור

#hatchalotsimplycreate #sambavest 

If this is your first time in this CAL, you can find explanations and schedule in Ravelry here and in my Blog here.  The Host Facebook group where you can share photos and advice CAL – Crochet A Long ,as well as on my Facebook group Hatchalot Simply Create, and you can also tag #sambavest #hatchalotsimplycreat on Instegram.

חומרים

2 חבילות של חוט  100 ג' – 147 מטר,

[Medum 4]

אני השתמשתי בחוט Samba (סמבה) של Rozetti (הימליה)

לרכישה בחנות שלי לחצו כאן

מסרגת קרושה 12 מ"מ

2 כפתורים – אופציונאלי

Materials

 2 Medium yarn [4] 100 g / 147 meters (3.5 oz q 161 yards), I used Rozetti  (Himalaya) Samba Yarn.

Crochet hook 12 mm

 2 buttons – optional

תכים בשימוש:

ע"ש – עין שרשרת

עש"ט – עין שטוחה

ח"ע – חצי עמוד

עמ' – עמוד 

 

 

Abbreviations (us):

ch – chain/s

sc – single crochet

dc – double crochet

st – stitch/s

 sk – skip

ch-sp – chain space

yo – yarn over

מתח סריגה

שימו לב: מתח הסריגה חשוב!!! אם כי רובנו פוסחים עליו, אנא עשו מאמצים לשמור עליו כאן.

8 עמודים X 5 שורות =  10 ס"מ X 10 ס"מ

Gauge

Note: Tension is important!!! Although most of us skip it, Please make an effort to swatch

8 double crochet X 5 rows = 10 cm X 10 cm

תכים מיוחדים

תך וי (V): (עמ', ע"ש, עמ') באותו תך.

בניית שורת עמודים: (הדרכת ווידאו כאן)

3  ע"ש [תמונה 1], 
ללפף חוט ולהכניס את המסרגה בע"ש הראשונה שנסרגה (השלישית מהמסרגה) [תמונה 2], 
ללפף חוט ולמשוך לולאה (3 לולאות על המסרגה) [תמונה 3], 
ללפף חוט ולהוציא דרך הלולאה הראשונה שעל המסרגה (3 לולאות על המסרגה) [תמונה 4], 
נוצר רווח של 1 ש"ע [תמונה 5], 
ללפף חוט ולמשוך חוט דרך שתי הלולאות הראשונות שעל המסרגה (2 לולאות על המסרגה), 
ללפף חוט ולמשוך דרך שתי הלולאות שנשארו על המסרגה [תמונה 6], 
נוצר עמ' שבתחתיתו יש רווח ע"ש .
בתוך רווח ע"ש הזה ניבנה את העמוד הבא, 
* ללפף חוט, להכניס את המסרגה לע"ש שנוצרה בעמוד הקודם, ללפף חוט ולמשוך לולאה דרך (3 לולאות על המסרגה) [תמונה 7], 
ללפף חוט ולמשוך דרך הלולאה הראשונה שעל המסרגה (3 לולאות על המסרגה) [תמונה 8], 
ללפף חוט ולמשוך דרך שתי הלולאות הראשונות שעל המסרגה (2 לולאות על המסרגה), 
ללפף חוט ולמשוך דרך שתי הלולאות שעל המסרגה * [תמונות 9,10], 
לחזור מ * עד * כמספר העמ' הנדרש (פחות ה 2 שכבר נסרגו).

Special stitches

V stitch: (dc, 1 ch, dc) into same st.

Foundation Double Crochet :

Ch 3 [photo 1],
yo and insert hook in first chain made (third ch from hook) [photo 2], yo and pull through (3 loops on hook) [photo 3],
yo and pull through the first loop on the hook (3 loops on hook) [photo 4],
1 chain space made [photo 5],
yo and pull through first two loops on the hook (2 loops on hook), yo and pull through the last two loops on the hoop [photo 6],
A dc with 1 ch-sp at the bottom made.
You’ll make next double crochet In  that ch-sp,
*Yo, insert hook in the last ch-sp, yo and pull through ch (3 loops on hook) [photo 7],
yo and pull through the first loop on the hook (3 loops on hook) [photo 8],
yo and pull through first two loops on the hook (2 loops on hook),
yo and pull through two loops on the hook * [photos 9, 10],
Repeat from * to * the number of double crochet stitches need (less 2 already made).

הערות

  1. 2 ע"ש בתחילת שורה נספרות כעמ'.
  2. ההוראות הכתובות מתייחסות למידה S-M, אתם יכולים להתאים אותו לכל גודל שתרצו בצורה הבאה (יש לקחת בחשבון ששינוי הגודל יצריך כמות נוספת של חוט).
  • להארכת הווסט יש להוסיף עמ' בכפולות של 6 בשורת בניית העמ' (תוספת של 6, 12 וכו'…).
  1. כל התמונות מוצגות בצילום של סוף השורה הסרוגה – לפני ההפיכה לצד השני.
  2. פריט זה נסרג בצורה אנכית.

Notes

  1. ch 2 at beginning of each row counts as dc.
  2. The instructions are fit size S-M. The pattern can be adjusted to fit any size. (take into account that changing the size might need another yarn pack)
  • To lengthen the vest you need to make a foundation row in multiples of 6.
  1. All photos are displayed at the end of row made, showing the work before it is turned for next row
  2. This garment is made working vertically

 

הדוגמה

Pattern

חזית ימין

שורה 1

לבנות שורת בסיס של 37 עמ', להפוך.

Right front

Row 1

Make 37 foundation dc, turn.

שורה 2

2 ע"ש, 1 עמ' בתך הבא, 1 עמ' בכל תך עד סוף השורה (37 עמ'), להפוך.

Row 2

Ch 2, 1 dc in next st, 1 dc in every st to end of row (37 st), turn.

שורה 3

2 ע"ש, 1 עמ' בתך הבא, לדלג על תך אחד,

[תך וי בתך הבא, 1 ע"ש, לדלג על 2 תכים, ח"ע בתך הבא, 1 ע"ש, לדלג על 2 תכים] X

 5 פעמים בסה"כ,

1 תך וי בתך הבא , לדלג על תך אחד, 1 עמ'  בכל אחד משני התכים
 האחרונים, להפוך.

Row 3

Ch 2, 1 dc in next st, sk 1 st,

[V st in next st, ch 1, sk 2 st, sc in next st, ch 1, sk 2 st] 5 times total,

V st in next st, sk 1 st, 1 dc into each of last 2 st, turn.

שורה 4

2 ע"ש, 1 עמ' בתך הבא, 1 ע"ש,

[1 ח"ע ברווח ע"ש של תך הוי הבא, 1 ע"ש, תך וי בח"ע הבא, 1 ע"ש] X

5 פעמים בסה"כ, 1 ח"ע ברווח ע"ש של תך הוי הבא, 1 ע"ש, לדלג על העמ' השני של תך הוי,

 ולסרוג 1 עמ' בכל אחד משני התכים האחרונים, להפוך.

Row 4

Ch 2, 1 dc in next st, ch 1,

[1 sc in ch-sp of the next V st, ch 1, V st in next sc, ch 1] 5 times total,

1 sc in ch-sp of the nest V st, ch 1, sk 2nd dc of V st, and 1 dc in each of the last 2 st, turn.

שורה 5

2 ע"ש, 1 עמ' בתך הבא,

[תך וי בח"ע הבא,  1 ע"ש, 1 ח"ע ברווח ע"ש של תך הוי הבא, 1 ע"ש] X

5 פעמים בסה"כ,

1 תך וי בח"ע הבא , לדלג על 1 ע"ש,

 ולסרוג 1 עמ' בכל אחד משני התכים האחרונים, להפוך.

Row 5

Ch 2, 1 dc in next st,

[V st in next sc, ch 1, 1 sc in ch-sp of  the next V st, ch 1] 5 times total,

1 V st in next sc, sk 1 ch, and 1 dc in each of the last 2 st, turn.

שורה 6

לחזור על שורה 4.

Row 6

Repeat row 4.

שורה 7

2 ע"ש, 1 עמ' בתך הבא, 1 עמ' בכל תך ובכל רווח 1 ע"ש עד סוף השורה (37 עמ'), להפוך.

Row 7

Ch 2, 1 dc in next st, 1 dc in every st and every ch-sp to end of row (37 st), turn.

שורה 8

לחזור על שורה 2.

שורה 9

לחזור על שורה 3.

שורה 10

לחזור על שורה 4.

שורה 11

לחזור על שורה 5.

שורה 12

לחזור על שורה 4.

Row 8

Repeat row 2.

Row 9

Repeat row 3.

Row 10

Repeat row 4.

Row 11

Repeat row 5.

Row 12

Repeat row 4.

שורה 13

לחזור על שורה 7.

שורה 14

לחזור על שורה 2.

Row 13

Repeat row 7.

Row 14

Repeat row 2.

שורה 15

2 ע"ש, 1 עמ' בכל אחד מ 6 התכים הבאים,

15 ע"ש, לדלג על 15 תכים,

1 עמ' בכל תך עד הסוף, להפוך.

Row 15

Ch 2, 1 dc in each of the next 6 st,

ch 15, sk 15 dc,

1 dc in each st to end, turn.

כל הכבוד, חזית ימין של הסמבה ווסט מוכנה…
להת' בשבוע הבא…
פשוט ליצור…

שרית

See you next week…
simply create…
sarit

זכויות יוצרים
אני, שרית גרינברג בעלת הזכויות לכל התמונות וההוראות. אין לאיש זכות להעתיק, לשנות, להפיץ, לשתף או למכור את הדוגמה, כולה או חלקה. אם אתם משתפים תמונות עם פריטים שנסרגו עם הדוגמה יש לשתף את הקישור לאתר שלי או לדף הפיסבוק שלי או #התחלות_פשוט_ליצור באינסטגרם.
אתם יכולים למכור את התוצר עבודת היד, כל עוד הזכרתם אותי שרית גרינברג כמעצבת.
ההוראות הינן לשימוש אישי בלבד ואין לחלוק אותן. תודה!

I, SARIT GRINBERG, have the rights to the entire pattern and pictures. You have no right to copy, modify, distribute or sell this entity or any part of it. If you share photos  or if you want to share the pattern somewhere please share my  Web link or my facebook page. You can sell your self-made product as long as you mention me as a designer.
This pattern is for personal use. Thank you!

Call Now Button דילוג לתוכן