לסרוג יחד סמבה ווסט – חלק 3 Samba Vest Cal – Part 3

לסרוג יחד סמבה ווסט - חלק 3 - חזית שמאל

Samba Vest Cal - Part 3 - left front

אם זאת פעם ראשונה שלכם בפרויקט לסרוג יחד סמבה ווסט, תוכלו למצוא הסבר על הפרויקט ואת לוח הזמנים ב Ravelry כאן ובאתר שלי כאן. תוכלו לשתף תמונות ולהתייעץ בקבוצת הפייסבוק    CAL – Crochet A Long  המאחרת את הפרויקט, בקבוצת הפייסבוק הבינלאומית (באנגלית)  Hatchalot Simply Create  וגם בקבוצת הפייסבוק לסרוג יחד ישראל.

אתם יכולים גם לתייג באינסטגרם

#התחלותפשוטליצור

#hatchalotsimplycreate #sambavest 

If this is your first time in this CAL, you can find explanations and schedule in Ravelry here and in my Blog here.  The Host Facebook group where you can share photos and advice CAL – Crochet A Long ,as well as on my Facebook group Hatchalot Simply Create, and you can also tag #sambavest #hatchalotsimplycreat on Instegram.

תכים בשימוש:

ע"ש – עין שרשרת

ח"ע – חצי עמוד

עמ' – עמוד 

 

 

Abbreviations (us):

ch – chain/s

sc – single crochet

dc – double crochet

st – stitch/s

 sk – skip

ch-sp – chain space

yo – yarn over

תכים מיוחדים

תך וי (V): (עמ', ע"ש, עמ') באותו תך.

Special stitches

V stitch: (dc, 1 ch, dc) into same st.

הערות

  1. 2 ע"ש בתחילת שורה נספרות כעמ'.
  2. כל התמונות מוצגות בצילום של סוף השורה הסרוגה – לפני ההפיכה לצד השני.
  3. פריט זה נסרג בצורה אנכית.

Notes

  1. ch 2 at beginning of each row counts as dc.
  2. All photos are displayed at the end of row made, showing the work before it is turned for next row
  3. This garment is made working vertically

 

הדוגמה

Pattern

חזית שמאל

שורה 36

2 ע"ש, 1 עמ' בתך הבא, 1 עמ' בכל תך ובכל ע"ש עד סוף השורה (37 עמ'), להפוך.

 

Left front

Row 36

Ch 2, 1 dc in next st, 1 dc in every st and every ch to end of row (37 st), turn.

שורה 37

2 ע"ש, 1 עמ' בתך הבא, 1 עמ' בכל תך עד סוף השורה (37 עמ'), להפוך.

Row 37

Ch 2, 1 dc in next st, 1 dc in every st and every ch to end of row (37 st), turn.

שורה 38 – [זהה לשורה 3 בחלק 1]

2 ע"ש, 1 עמ' בתך הבא, לדלג על תך אחד,

[תך וי בתך הבא, 1 ע"ש, לדלג על 2 תכים, ח"ע בתך הבא, 1 ע"ש, לדלג על 2 תכים] X

 5 פעמים בסה"כ,

1 תך וי בתך הבא , לדלג על תך אחד, 1 עמ'  בכל אחד משני התכים האחרונים, להפוך.

Row 38  [Same as part 1-row 3]

Ch 2, 1 dc in next st, sk 1 st,

[V st in next st, ch 1, sk 2 st, sc in next st, ch 1, sk 2 st] 5 times total,

1 V st in next st, sk 1 st, 1 dc into each of last 2 st, turn.

 

שורה 39 [כמו שורה 4 בחלק 1]

2 ע"ש, 1 עמ' בתך הבא, 1 ע"ש,

 [1 ח"ע ברווח ע"ש של תך הוי הבא, 1 ע"ש, תך וי בח"ע הבא, 1 ע"ש] X 5 פעמים בסה"כ,

1 ח"ע ברווח ע"ש של תך הוי הבא, 1 ע"ש, לדלג על העמ' השני של תך הוי,

 ולסרוג 1 עמ' בכל אחד משני התכים האחרונים, להפוך.

Row 39 [Same as part 1-row 4]

Ch 2, 1 dc in next st, ch 1,

[1 sc in ch-sp of the next V st, ch 1, V st in next sc, ch 1] 5 times total,

1 sc in ch-sp of the nest V st, ch 1, sk 2nd dc of V st, and 1 dc in each of the last 2 st, turn.

שורה 40 [כמו שורה 5 בחלק 1]

2 ע"ש, 1 עמ' בתך הבא,

 [תך וי בח"ע הבא,  1 ע"ש, 1 ח"ע ברווח ע"ש של תך הוי הבא, 1 ע"ש] X 5 פעמים בסה"כ,

 1 תך וי בח"ע הבא , לדלג על 1 ע"ש,

 ולסרוג 1 עמ' בכל אחד משני התכים האחרונים, להפוך.

Row 40 [Same as part 1-row 5]

Ch 2, 1 dc in next st,

[V st in next sc, ch 1, 1 sc in ch-sp of  the next V st, ch 1] 5 times total,

1 V st in next st, sk 1 ch, and 1 dc in each of the last 2 st, turn.

שורה 41

לחזור על שורה 39.

Row 41

Repeat row 39.

שורה 42 [כמו שורה 7 בחלק 1]

2 ע"ש, 1 עמ' בתך הבא, 1 עמ' בכל תך ובכל רווח 1 ע"ש עד סוף השורה (37 עמ'), להפוך.

Row 42 [Same as part 1-row 7]

Ch 2, 1 dc in next st, 1 dc in every st and every ch-sp to end of row (37 st), turn.

שורה 43

לחזור על שורה 37.

שורה 44

לחזור על שורה 38.

שורה 45

לחזור על שורה 39.

שורה 46

לחזור על שורה 40.

שורה 47

לחזור על שורה 39.

שורה 48

לחזור על שורה 42.

שורה 49

לחזור על שורה 37,

לנעול ולגזור לגזור חוט בסוף השורה,

להכניס את כל הקצוות.

Row 43

Repeat row 37.

Row 44

Repeat row 38.

Row 45

Repeat row 39.

Row 46

Repeat row 40.

Row 47

Repeat row 39.

Row 48

Repeat row 42.

Row 49

Repeat row 37,

fasten off at end of row and weave in ends.

זהו, כל הכבוד, הסמבה ווסט שלכם מוכן…
תתחדשו ואל תשכחו לשתף תמונות…
פשוט ליצור…

שרית

Your Samba Vest is ready for you !!!
Have fun
Simply Create…
Sarit

זכויות יוצרים
אני, שרית גרינברג בעלת הזכויות לכל התמונות וההוראות. אין לאיש זכות להעתיק, לשנות, להפיץ, לשתף או למכור את הדוגמה, כולה או חלקה. אם אתם משתפים תמונות עם פריטים שנסרגו עם הדוגמה יש לשתף את הקישור לאתר שלי או לדף הפיסבוק שלי או #התחלות_פשוט_ליצור באינסטגרם.
אתם יכולים למכור את התוצר עבודת היד, כל עוד הזכרתם אותי שרית גרינברג כמעצבת.
ההוראות הינן לשימוש אישי בלבד ואין לחלוק אותן. תודה!

I, SARIT GRINBERG, have the rights to the entire pattern and pictures. You have no right to copy, modify, distribute or sell this entity or any part of it. If you share photos  or if you want to share the pattern somewhere please share my  Web link or my facebook page. You can sell your self-made product as long as you mention me as a designer.
This pattern is for personal use. Thank you!

Call Now Button דילוג לתוכן