לסרוג יחד סמבה ווסט – חלק 2 Samba Vest Cal – Part 2

לסרוג יחד סמבה ווסט - חלק 2 - הגב

Samba Vest Cal - Part 2 - the Back

אם זאת פעם ראשונה שלכם בפרויקט לסרוג יחד סמבה ווסט, תוכלו למצוא הסבר על הפרויקט ואת לוח הזמנים ב Ravelry כאן ובאתר שלי כאן. תוכלו לשתף תמונות ולהתייעץ בקבוצת הפייסבוק    CAL – Crochet A Long  המאחרת את הפרויקט, בקבוצת הפייסבוק הבינלאומית (באנגלית)  Hatchalot Simply Create  וגם בקבוצת הפייסבוק לסרוג יחד ישראל.

אתם יכולים גם לתייג באינסטגרם

#התחלותפשוטליצור

#hatchalotsimplycreate #sambavest 

If this is your first time in this CAL, you can find explanations and schedule in Ravelry here and in my Blog here.  The Host Facebook group where you can share photos and advice CAL – Crochet A Long ,as well as on my Facebook group Hatchalot Simply Create, and you can also tag #sambavest #hatchalotsimplycreat on Instegram.

תכים בשימוש:

ע"ש – עין שרשרת

עש"ט – עין שטוחה

ח"ע – חצי עמוד

עמ' – עמוד 

 

 

Abbreviations (us):

ch – chain/s

sc – single crochet

dc – double crochet

st – stitch/s

 sk – skip

ch-sp – chain space

yo – yarn over

הערות

 1. 2 ע"ש בתחילת שורה נספרות כעמ'.
 2. ההוראות הכתובות מתייחסות למידה S-M, אתם יכולים להתאים אותו לכל גודל שתרצו בצורה הבאה (יש לקחת בחשבון ששינוי הגודל יצריך חבילה נוספת)
 • להארכת הווסט יש לבנות עוד עמודים בשורה הבניה בכפולות של 6.
 • לשינוי אורך הגב יש להוסיף/להוריד שורות של עמ' בכפולות של 2 – ז"א בין הפתחים של היד צריך להיות מספר אי זוגי של שורות.
 1. כל התמונות מוצגות בצילום של סוף השורה הסרוגה – לפני ההפיכה לצד השני.
 2. אחרי סריגת שורה 25 יש למדוד אם הגעתם לרוחב של חצי מהגב שלכם, אם לא הגעתם לאמצע הגב אתם תצטרכו להתאים למידה שלכם (להוסיף או להוריד שורות). ההתאמה צריכה להתבצע בכפולות של 2 שורות כדי שהדוגמה תישאר נכונה.
 3. פריט זה נסרג בצורה אנכית.

Notes

 1. ch 2 at beginning of each row counts as dc.
 2. The instructions are fit size S-M. The pattern can be adjusted to fit any size. (take into account that changing the size might need another yarn pack)
 • To lengthen the vest you need to make a foundation row in multiples of 6.
 • To change the width of the back you need to add/subtract rows in multiples of 2 – noting that between the underarms you should have odd number of rows.
 1. All photos are displayed at the end of row made, showing the work before it is turned for next row
 2. After making row 25 measure, if you reached half a width of your back, And if you do not reach the center of your back you will need to make adjustments. (plus or minus rows). This needs to be done in rows of 2 so that the pattern stays correct.
 3. This garment is made working vertically.

 

הדוגמה – חלק 2

  Pattern – part 2

הגב

שורה 16

2 ע"ש, 1 עמ' בתך הבא, 1 עמ' בכל עמ' ובכל ע"ש עד סוף השורה (37 עמ'), להפוך.

 

Back

Row 16

Ch 2, 1 dc in next st, 1 dc in every dc and every ch to end of row (37 st), turn.

שורות 17 – 34

ראו הערה 2.

2 ע"ש, 1 עמ' בתך הבא, 1 עמ' בכל תך עד לסוף השורה, (37 עמ') להפוך.

 

Rows 17 – 34

See note 4.

 Ch 2, 1 dc in next st, 1 dc in every st to end of row (37 st), turn.

 

שורה 35

2 ע"ש, 1 עמ' בכל אחד מ 6 התכים הבאים, 15 ע"ש, לדלג על 15 תכים,
1 עמ' בכל תך עד סוף השורה, להפוך.

Row 35

Ch 2, 1 dc in each of the next 6 st, ch 15, sk 15 dc, 1 dc in each st to end, turn.

עוד חלק אחד וסיימנו…
להת' בשבוע הבא…
פשוט ליצור…

שרית

See you next week…
simply create…
sarit

זכויות יוצרים
אני, שרית גרינברג בעלת הזכויות לכל התמונות וההוראות. אין לאיש זכות להעתיק, לשנות, להפיץ, לשתף או למכור את הדוגמה, כולה או חלקה. אם אתם משתפים תמונות עם פריטים שנסרגו עם הדוגמה יש לשתף את הקישור לאתר שלי או לדף הפיסבוק שלי או #התחלות_פשוט_ליצור באינסטגרם.
אתם יכולים למכור את התוצר עבודת היד, כל עוד הזכרתם אותי שרית גרינברג כמעצבת.
ההוראות הינן לשימוש אישי בלבד ואין לחלוק אותן. תודה!

I, SARIT GRINBERG, have the rights to the entire pattern and pictures. You have no right to copy, modify, distribute or sell this entity or any part of it. If you share photos  or if you want to share the pattern somewhere please share my  Web link or my facebook page. You can sell your self-made product as long as you mention me as a designer.
This pattern is for personal use. Thank you!

Comments 2

Call Now Button דילוג לתוכן